درجه بندی فرش ماشینی


قالی‌های تکمیل شده را می‌توان به روال ذیل درجه بندی نمود:‏


قالی ای را می‌توان با درجه ۱ (درجه ‏S‏) شناخت که دارای ویژگی‌های زیر باشد:‏

– تکرار سیلندر نداشته باشد.
– اندازه نقشه کامل و بدون عیب باشد.‏
– زیردست قالی خوب باشد.‏
– اختلاف طول فرش در مقایسه با استاندارد تا ۵%± باشد.‏
– مقدار آهار مصرفی در متر مربع قالی مطابق استاندارد باشد.‏
– اختلاف ارتفاع خاب تا ۱۰%± باشد.‏
– ارتفاع در سطح قالی یکسان باشد.‏
– تیغ خوردگی نداشته باشد.‏
– کسری خاب نداشته باشد.‏
– نخ خاب اضافی نداشته باشد.‏
– خاب سوختگی نداشته باشد.‏
پارگی نخ خاب سرتاسری نداشته باشد.‏
– پارگی و سوراخ نداشته باشد.‏
– حداکثر ۵ سانتی‌متر رفوی غیرقابل رویت داشته باشد.‏
– وصله نداشته باشد.‏
– روزدگی آهار نداشته باشد.‏
– پارگی تار نداشته باشد.‏
– اشتباه طراحی نداشته باشد.‏
– خرابی کارت ساده بافی نداشته باشد.‏
– قلاب خوردگی در پشت قالی نداشته باشد.‏
– ریشه و زیگزاگ بدون عیب باشد.‏


جهت خرید فرش های درجه ۱ یک میتوانید با شماره ۰۹۱۲۹۳۳۷۷۹۷ تماس بگیرید.
فرش های ما درجه یک می باشد و شما میتوانید با بردن نزد کارشناس از کیفیت تولیدات فرش کاشان مطمئن شوید.


قالی هایی را می‌توان درجه یک و نیم (درجه ‏SI‏) شناخت که دارای ویژگی‌های ذیل باشد:

– تکرار سیلندر حداکثر دو کارت یا یک سانتی‌متر داشته باشد.‏
– اندازه نقشه کامل باشد.‏
– زیردست قالی خوب باشد.‏
– اختلاف طول قالی در مقایسه با استاندارد تا ۵% باشد.‏
– مقدار آهار مصرفی در متر مربع قالی مطابق استاندارد باشد.‏
– اختلاف ارتفاع خاب تا ۲۰% داشته باشد.‏
– ارتفاع خاب سطح قالی تا ۲۰% نایکنواختی نشان می‌دهد.‏
– تیغ خوردگی نداشته باشد.‏
– کسری خاب در زمینه ساده حداکثر ۳ میلیمتر و در زمینه طرح‌دار حداکثر ۵ میلیمتر داشته باشد.‏
– خاب سوختگی نداشته باشد.‏
– حداکثر تا ۴ ردیف پارگی نخ خاب سرتاسری داشته باشد.‏
– پارگی و سوراخ نداشته باشد.‏
– حداکثر ۱۰ سانتیمتر رفو داشته باشد.‏
– وصله نداشته باشد.‏
– روزدگی آهار نداشته باشد.‏
– پارگی نخ تار نداشته باشد.‏
– حداکثر تا ۳ ردیف اشتباه طراحی داشته باشد.‏
– حداکثر تا ۳ ردیف کارت در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.‏
– حداکثر سطح پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.‏
– ریشه و زیگزاگ بدون عیب باشد.‏


قالی هایی را می‌توان درجه دو (درجه ‏S2‎‏) شناخت که دارای ویژگی‌های ذیل باشد:‏

– حداکثر ۵ سانتیمتر یا ۱۰ کارت تکرار سیلندر داشته باشد.‏
– جابجایی نقشه خیلی کم داشته باشد.‏
– زیردست قالی قابل قبول باشد.‏
– اختلاف طول قالی در مقایسه با استاندارد تا ۱۰% باشد.‏
– مقدار آهار مصرفی در مترمربع در مقایسه با استاندارد قابل قبول باشد.‏
– حداقل ارتفاع خاب ۴ میلیمتر باشد (در صورتیکه اختلاف ارتفاع خاب داشته باشد)‏.
– ارتفاع خاب سطح قالی تا ۵۰%‌ نایکنواختی نشان بدهد.‏
– تیغ خوردگی کمی داشته باشد.‏
– حداکثر یک سانتیمتر در عرض کسری خاب داشته باشد.‏
– حداکثر ۱۰ خط سرتاسری نخ خاب اضافی داشته باشد.‏
– خاب سوختگی کم داشته باشد.‏
– حداکثر ۱۵ سانتی‌متر رفو داشته باشد.‏
– وصله نداشته باشد.‏
– روزدگی آهار کم داشته باشد.‏
– حداکثر ۵ سانتیمتر پارگی نخ تار داشته باشد.‏
– حداکثر تا ۶ کارت در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.‏
– حداکثر پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.‏
– ریشه و زیگزاگ عیب کمی داشته باشد.‏


قالی هایی را می‌توان درجه سه (درجه ۳‏S‏) شناخت که دارای ویژگی‌های ذیل باشد:‏

– بیش از ۱۰ کارت یا ۵ سانتی‌متر تکرار سیلندر داشته باشد.‏
– جابجایی نقشه زیاد داشته باشد.‏
– زیردست قالی قابل قبول باشد.‏
– اختلاف طول در مقایسه با استاندارد تا ۳۵%± باشد.‏
– مقدار آهار مصرفی در متر مربع قالی در مقایسه با استاندارد قابل قبول باشد.‏
– در صورت وجود اختلاف ارتفاع خاب، حداقل ارتفاع خاب ۴ میلیمتر باشد.‏
– ارتفاع خاب سطح قالی تا ۵۰% نایکنواختی نشان بدهد.‏
– تیغ خوردگی کم داشته باشد.‏
– بیش از یک سانتی‌متر در عرض کسری خاب داشته باشد.‏
– بیش از ۱۰ خط سرتاسری نخ خاب اضافی داشته باشد.‏
– خاب سوختگی زیاد داشته باشد.‏
– بیش از هفت ردیف پارگی نخ خاب سرتاسری داشته باشد.‏
– پارگی و سوراخ نداشته باشد.‏
– بیش از ۱۵ سانتی‌متر رفو داشته باشد.‏
– وصله کم داشته باشد.‏
– روزدگی آهار داشته باشد.‏
– بیش از ۵ سانتی‌متر پارگی نخ تار داشته باشد.‏
– بیش از ۶ ردیف اشتباه طراحی داشته باشد.‏
– بیش از ۶ ردیف در جاهای مختلف خرابی کارت ساده بافت داشته باشد.‏
– سرتاسر پشت قالی قلاب خوردگی داشته باشد.‏
– ریشه و زیگزاگ عیب کمی داشته باشد.‏
– در مورد نخ اضافی بین دو حاشیه اگر حتی با کمبود یک نخ، نقشه به هم بخورد قالی درجه یک و نیم یا دو می‌شود.‏

قالی‌هایی که اختلاف طول آنها از ۲۵%± متجاوز باشد. قالی درجه ۴ شناخته شده (درجه ۴‏S‏) و به صورت پادری و پشتی در ابعاد ذیل بریده می‌شوند:‏

– ۷۰×۹۰ سانتی‌متر ‏
– ۵۰×۷۵ سانتی‌متر‏
پشتی در ابعاد: ‏
– ۷۵×۱۰۰ سانتی‌متر‏
– ۷۰×۷۰ سانتی‌متر‏

قالی‌هایی که عرض آنها ۵ سانتی‌متر نسبت به استاندارد، کمتر باشد، درجه ۵ (درجه ۵‏S‏) شناخته شده و جزء ضایعات محسوب می‌گردند.‏


, , , , , , , , , , , ,

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *